defineix02
defineix02
previous arrow
next arrow
defineix02
defineix02
previous arrow
next arrow

El desenvolupament emocional a través del joc i la descoberta.

Desenvolupar un conjunt d’actituds, valors, habilitats i destreses, tant físiques com psíquiques a través de mitjans educatius centrats en la participació, la relació, el companyerisme, la comunicació i el desenvolupament de l’esperit crític. Tot això partint d’una metodologia basada en el joc i la descoberta.

La riquesa de l’oportunitat de gaudir del temps de lleure.

Proporcionar als infants i joves espai i temps per el lleure: l’educació, la cultura, l’esport… Transformar els espais de temps i de lleure per omplir-los de riquesa i contingut. Riquesa en oportunitat de fer activitats generadores de creixement en un sentit global: créixer emocionalment, créixer en relació, créixer en coneixement, créixer en resolució de conflictes, créixer en gestió del temps i presa de decisions, créixer en diversió, créixer en la descoberta de qui sóc, què m’agrada, quines són les meves fortaleses, quines no i com superar-me…

La comunicació com la clau per la qualitat en el tracte i servei cap a l’infant i jove.

Creiem imprescindible una bona comunicació i traspàs d’informació entre la comunitat educativa, el municipi i nosaltres. És per això que ens comprometem des d’un principi a treballar amb i per aquesta comunicació. La relació amb les famílies i amb l’equip educatiu ha de basar-se en aquesta comunicació clara, neta i transparent. Partint de la màxima humilitat i respecte valorant que totes les persones ens aporten quelcom perquè podem créixer individualment i com a projecte.

L’escolta i l’acompanyament a l’infant i la família.

Acompanyament personalitzat on es vetllarà per les situacions grupals per cursos com a col•lectius però també individuals d’alumne establint marcs de treball o acompanyaments personalitzats quan esdevingui necessari d’acord amb la família. Per aquest motiu es proposen mesures concretes d’acompanyament a partir d’un especialista sota un programa individualitzat d’acompanyament.

La proximitat i el tracte personalitzat com a fonaments de la qualitat del treball.

Som una empresa petita, innovadora que neix amb un esperit de conservar els valors del joc i de l’activitat del lleure. Som propers i treballem pels infants i joves d’aquest del poble. Vetllem, per la màxima qualitat professional en el servei. Som conscients que treballem amb infants i joves, un dels públics més vulnerables i que necessiten la màxima atenció i tracte de qualitat i estem disposats a presentar uns serveis que vetllin per la màxima qualitat en l’acompanyament.