VISIÓ

Fent una projecció nosaltres hem dibuixat la nostra visió emmarcant-nos com:

• Un model i referent en les activitats del lleure educatiu
• Amb un marc d’inclusió
• On els infants i joves trobin un espai i marc de respecte i confiança, se sentin valorats i estimats tal com son.
• On puguin rebre, aportar i compartir.
• Amb la finalitat de créixer, gaudir del joc i l’esport i de relacions socials satisfactòries.

 

MISSIÓ

Millorar la qualitat de les activitats en el lleure educatiu:

• Oferir espais i activitats diverses, que permetin el desenvolupament màxim les capacitats de joc, de l’esport i de les relacions entre els infants i joves.
• Amb una sèrie de valors irrenunciables basats en la inclusió de totes les persones, el respecte, la generositat, la cooperació, la humilitat, la solidaritat, l’amor i la perseverança.
• Per tal de proporcionar a l’infant i el jove la oportunitat de desenvolupar la capacitat gaudir del seu temps lliure escollint activitats que l’omplin i l’ajudin a sentir-se realitzat.
• Amb l’objectiu final de que l’infant i jove sigui crític amb ell mateix respecte al què decideix fer en el seu temps lliure i que tingui diferents possibilitats en qualitat i oportunitat per desenvolupar relacions socials que li beneficiïn.